PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Het Gezond Geheel. kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Gezond Geheel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Gezond Geheel. verstrekt. Het Gezond Geheel. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM Het Gezond Geheel. GEGEVENS NODIG HEEFT
Het Gezond Geheel. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Het Gezond Geheel. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Het Gezond Geheel. GEGEVENS BEWAART
Het Gezond Geheel. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Het Gezond Geheel. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE
Op de website van Het Gezond Geheel. worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. De door u via het contactformulier naar Het Gezond Geheel. verzonden gegevens worden direct doorgestuurd naar marianstijnman@hotmail.com

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marianstijnman@hotmail.com. Het Gezond Geheel. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Het Gezond Geheel. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe worden de persoonsgegevens opgeslagen op goed beveiligde gegevensdragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Gezond Geheel. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Het gezond geheel is als volgt te bereiken:
Adres: Ruusbroecstraat 187 8022 EE Zwolle
KvK: 05077077
Telefoon: 06 41249011
marianstijnman@hotmail.com

Ons website adres is: https://hetgezondgeheel.nl